opgroeien zonder alcohol

Uitstraling, communicatiemiddelen en ontwikkeling van de campagne Opgroeien zonder Alcohol: voorlichting en bewustwording met betrekking tot alcohol voor ouders van kinderen van 10-16 jaar.

In 2011-2012 is deze campagne met daaraan gekoppeld een tiental ouderbijeenkomsten neergezet in opdracht van de GGD Zaanstreek Waterland.

In het jaar 2013-2014 is de voorlichting aan ouders en kinderen van basisschool groep 7 uitgebreid met een prijsvraag: kinderen mochten een slagzin bedenken met als thema Geen alcohol tot je 18-de. Met in totaal 230 inzendingen was de prijsvraag een groot succes. De kinderen en hun ouders werden hiermee aan het denken gezet over het thema. De prijsvraag wordt in het schooljaar 2014-2015 voortgezet.

Toewan heeft in de campagne geadviseerd en het volgende gerealiseerd:

  • ontwerp logo
  • kaart voor ouders
  • website
  • kaart voor kinderen 
  • prijsvraag met online formulier
  • infoblad met tips
  • powerpoint
  • adwords-campagne
  • persberichten
  • twittercoaching

De website is te bekijken op www.opgroeienzonderalcohol.nl